Uz Pokuplje

Pokupljem se naziva područje široke ravnice i niskih brežuljaka uz tok rijeke Kupe te njezinih pritoka Mrežnice i Dobre u središnjoj Hrvatskoj. Sastoji se od gornjeg i donjeg Pokuplja. Gornje Pokuplje ili međuriječje je prostor između gornje Kupe, donje Dobre i Mrežnice, odnosno jugozapadni rub Panonske nizine, koji graniči s Gorskim kotarom na jugu, Slovenijom na zapadu i Kordunom na istoku. Donje Pokuplje je područje od grada Ozlja do grada Petrinje uz tok rijeke Kupe. Obično se Pokupljem u užem smislu naziva upravo područje široke Pokupske ravnice, koja se proteže od Karlovca do Siska, odnosno do ušća Kupe u Savu. Zahvaljujući povoljnom položaju i bogatstvu vode to je područje bogato kulturnopovijesnim nasljeđem (prapovijest, antika, srednji vijek). Tijekom srednjega vijeka obuhvaćalo je područja Goričke, Gorske i Sisačke župe, na kojima se razvijaju brojna feudalna vlastelinstva i trgovišta (Ozalj, Dubovac, Topusko, Hrastovica, Petrinja, Sisak, Ribnica, Gora), koja su u prošlosti često mijenjala svoje gospodare. Zbog osmanskih provala u Pokuplju su u 16. stoljeću bile podignute mnoge utvrde te je formirano područje Pokupske krajine, iz koje se poslije razvila Banska krajina. Starosjedilačko je stanovništvo počelo napuštati taj prostor, preselivši se dijelom i izvan hrvatskih granica (Gradišće u Austriji), a na njihova je područja naseljeno vlaško stanovništvo, koje je branilo granicu.

Nakon Karlovačkoga mira 1699. cijeli je prostor između Kupe, Une i Save bio uključen u sastav Vojne krajine. Gospodarski razvoj toga područja napredovao je tijekom 19. stoljeća jačanjem plovidbe Kupom od Siska do Karlovca. Najznačajnija je bila trgovina drvom, žitom, šljunkom i pijeskom.

U Lici

Donje Pazarište

Na sjeverozapadnom rubu Pazariškog polja, oko Donjega Pazarišta nalazilo se do dolaska Osmanlija mjesto Zažićani ili Zažićno, koje se dijelilo na Donje i Gornje. Potkraj

Doznaj više »
U Lici

Oteš

Oteš (Hoteš) je danas brdo i selo jugoistočno od Aleksinice i južno od Klanca, na području nekadašnje Buške župe. U frankopanskoj diobi pripao je Jurju

Doznaj više »
U Lici

Ostrovica (Buška)

O Ostrovici (Ostrvici) Buškoj malo je podataka. Gradina, na kamenom šiljku brda Ostrvice (846 m) dominirala je zapadnim dijelom Pazarišnog polja, zapadno od Potorjana. U

Doznaj više »
U Lici

Ostrvica (Lička)

Na brdu iznad sela Ostrvica (Ostrovica Lička), sjeveroistočno od Gospića, nalaze se ostaci srednjovjekovnoga grada Ostrovice. Vjerojatno se tu nalazio i kraljevski kastrum o kojem

Doznaj više »
U Lici

Vrhovine

Nedaleko od Vrhovina, naselja 16 km istočno od Otočca, nalaze se ostaci kasnosrednjovjekovne utvrde, koja se prvi put spominje 1449. kod diobe posjeda, kada su

Doznaj više »
U Lici

Lapac

Kralj Žigmund založio je 1430. kastrum Laab (Lapac) sa svime što mu pripada knezu Nikoli IV. Frankopanu (Kruhek i Horvat, 2009: 275) da bi ga,

Doznaj više »
U Lici

Prozor

Prozor je srednjovjekovni grad koji se spominje zajedno s Otočcem kad ga prilikom diobe frankopanskih posjeda 1449. dobiva Žigmund Frankopan. Nalazi se na brdu Prozorina,

Doznaj više »
U Lici

Otočac

Otočac se nalazi u Gackom polju i u srednjem vijeku dio je Gacke župe, koju je 1219. kralj Andrija II. darovao templarima. U doba Bele

Doznaj više »
U Lici

Lički Novi

Selo Lički Novi nalazi se južno od Gospića, a ostaci nekadašnje utvrde Novigrad su na brdu Kalaura, iznad crkve sv. Antuna Padovanskog, podignute 1690. godine

Doznaj više »
U Lici

Kosinjski Bakovac

Kosinjski kraj je područje u Lici podno grebena i obronaka Velebita, smješteno oko Kosinjske doline kojom protječu rijeka Lika i njezin pritok, potok Bakovac. U

Doznaj više »
U Lici

Dabar

Dabar je selo udaljeno 23 kilometra istočno od Otočca. Iznad sela, na brdu Vučjak, postoje ruševine frankopanske utvrde, prozvane Sokolić. To je bila manja utvrda

Doznaj više »
U Lici

Brinje

Brinje (Brignia, Brigna, Bregna, Prundleyn) je frankopanski grad s trgovištem uz cestu koja je vodila iz Senja preko Vratnika u Modruš. Mjesto Brinje prvi se

Doznaj više »
Skip to content