Ostrovica (Buška)

O Ostrovici (Ostrvici) Buškoj malo je podataka. Gradina, na kamenom šiljku brda Ostrvice (846 m) dominirala je zapadnim dijelom Pazarišnog polja, zapadno od Potorjana. U Potorjanu je bilo stovarište karavanske robe, koja se tu odlagala i spremala za daljnji transport (Marković, 1995: 101). Mjesta Buške župe povezana su starim karavanskim putem koji vodi preko Velikog Alana sve do Jablanca i drugih priobalnih naselja u Velebitskom podgorju. Kad su početkom 15. stoljeća (Pavičić, 1962: 53) Frankopani preuzeli mjesta oko Potorjana pa tako i Ostrovicu od domaćih, buških plemića preuredili su je u kasnosrednjovjekovni burg u koji se ulazilo kroz masivnu četverougaonu kulu po stubama uklesanima u živoj stijeni. U sklopu grada postojala je crkva sv. Mihovila. Kod diobe imanja 1449. Ostrovica je pripala Ivanu, a 1455. Martinu Frankopanu. U popisu imanja kneza Martina zabilježeno je i podgrađe ostrovičko, koje se nalazilo na mjestu današnje Podostrane (Pavičić, 1962: 53). Godine 1527. Ostrovica pada pod osmansku vlast.

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Donje Pazarište

Na sjeverozapadnom rubu Pazariškog polja, oko Donjega Pazarišta nalazilo se do dolaska Osmanlija mjesto Zažićani ili Zažićno, koje se dijelilo na Donje

Pročitaj više »

Oteš

Oteš (Hoteš) je danas brdo i selo jugoistočno od Aleksinice i južno od Klanca, na području nekadašnje Buške župe. U frankopanskoj diobi

Pročitaj više »

Ostrvica (Lička)

Na brdu iznad sela Ostrvica (Ostrovica Lička), sjeveroistočno od Gospića, nalaze se ostaci srednjovjekovnoga grada Ostrovice. Vjerojatno se tu nalazio i kraljevski

Pročitaj više »

Vrhovine

Nedaleko od Vrhovina, naselja 16 km istočno od Otočca, nalaze se ostaci kasnosrednjovjekovne utvrde, koja se prvi put spominje 1449. kod diobe

Pročitaj više »

Lapac

Kralj Žigmund založio je 1430. kastrum Laab (Lapac) sa svime što mu pripada knezu Nikoli IV. Frankopanu (Kruhek i Horvat, 2009: 275)

Pročitaj više »
Skip to content