Komogovina

Komogovina je selo uz prometnicu koja povezuje Kostajnicu i Petrinju, u općini Donji Kukuruzari. Nalazi se 14 km sjeverozapadno od Hrvatske Kostajnice. Posjed Komogovina spominje se već 1312. godine u ispravi kojom dubički župan Dionizije daruje svoj posjed Komogovinu, pokraj crkve Svetoga Križa, cistercitima u Topuskom (Škiljan, 2008: 116). Kaštel se prvi put spominje 1442., kada zajedno s Kostajnicom,  Jastrebarskim i Lipovcem u Samoborskom gorju dolazi pod Frankopane udajom Jelene Lipovačke za Martina IV. Iako je nakon Jelenine smrti Martin morao posjede vratiti njezinoj obitelji, on to nije učinio, nego ih je zadržao do smrti 1464. godine. Komogovinu je potom kralj Matija Korvin 1482. darovao srpskom despotu Vuku Brankoviću, a nakon njegove smrti 1485. potvrdio je vlasništvo njegovoj udovici, Barbari Frankopan. Kad se Barbara preudala, imanje prelazi u posjed Franje Berislavića Grabarskog. Od 1517. je posjed Bánffyja pa od 1531. Zrinskih. Utvrda Komogovina nalazila se na brdu Gradina, a porušena je između 1558. i 1563. kako ne bi pala u ruke Osmanlijama. Od nje su se očuvala tek dva ovalna humka na kojima su stajali bedemi utvrde. U selu Komogovini, u blizini utoka potoka Badušnice u Sunju, na mjestu nekadašnjega manastira, nalazi se parohijska crkva Preobraženja Gospodnjega, podignuta između 1741. i 1749. godine (Škiljan 2008: 116).

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Petrinja

Petrinja je grad u Pokuplju, Sisačko-moslavačkoj županiji, 13 km istočno od Siska. Položaj prve, Stare Petrinje još uvijek nije točno lociran, a

Pročitaj više »

Gora

Selo Gora nalazi se osam kilometara jugozapadno od Petrinje na prometnici koja vodi prema Glini. U srednjem je vijeku bila središte župe,

Pročitaj više »
Skip to content