Skrad na Korani

Skrad na Korani nalazi se u Karlovačkoj županiji na obroncima Skradske gore. Prvi gospodari Skrada su Frankopani, a vjenčanjem Elizabete, kćeri Stjepana I., za Fridrika II. vlasnici postaju grofovi Celjski. Smrću njihova sina Ulrika II. Celjskog (1456) kralj Ladislav ga je predao Andriji Kreigeru. Grad ponovno dolazi u vlasništvo Frankopana 1463. kad ga otkupljuje Martin IV., da bi ga ubrzo predao Ivanu, sinu Tome Bevenjuda Ostrožinskog, koji ga oslobodio iz zatočeništva u Brinju, gdje ga je zbog razmirica oko obiteljskog imanja držao Ivan VIII. Frankopan. Smrću posljednjega Bevenjudija, kralj Vladislav je 1504. Skrad i Ostrožin dao Ivanu Bornemisi, ali ga već sljedeće godine otima Bernardin Frankopan. Jedno vrijeme njime vladaju i Zrinski, a  1569. Franjo Frankopan Slunjski daje ga Juraju Babonožiću od pl. Mogorovića. Osmanlije su u više navrata napadale Skrad, da bi nakon paleža 1585. grad ostao zauvijek napušten. Grad je bio trokutaste osnove, okružen zidom. Na ulazu se nalazila crkva. Sada je u ruševnu stanju.

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Drežnik

Mjesto Drežnik nalazi se sjeveroistočno od Plitvica, nad kanjonom Korane i nekad je bilo središte istoimene župe. Kralj Bela III. darovao ga

Pročitaj više »

Klokoč

Klokoč je bio središte klokočkog plemena. Utvrda se nalazi nad utokom potoka Ribnice u Glinu, kod Vojnića. Klokočem gospodare od 1387. Frankopani

Pročitaj više »

Slunj

Krčki knezovi u posjedu su Slunja od 1193. godine. Kralj Karlo I. Anžuvinac potvrdio je 1323. Fridriku III. darovnicom drežničku župu s

Pročitaj više »

Cetin

Cetingrad je naselje 13 kilometara sjeveroistočno od Slunja, koje to ime, po ostacima staroga grada Cetina, nosi od 1908. zahvaljujući inicijativi župnika

Pročitaj više »

Krstinja

Krstinja je utvrda koja se nalazi u istoimenom mjestu u općini Vojnić, na južnoj strani Petrove gore. Već 1334. spominje se župa

Pročitaj više »
Skip to content