Plaški

Plaški je naselje 25 kilometara jugoistočno od Ogulina.  Povijesno ime Plaški vrlo je rano zapisano u starim hrvatskim ispravama, kao Plas, Plasy, Plazy, što znači ravna, plodna njiva. Ime Plaški prvi put se u sačuvanim dokumentima spominje 1163. Kao dio Modruške županije postaje vlasništvo Frankopana 1193. godine. Plaščanskom dolinom uime Frankopana upravljaju plemići Zebići. Stari frankopanski grad nalazi se tri kilometra jugoistočno od Plaškog, a sačuvana je samo okrugla kula i nešto ziđa. Kaštel je gradio Bernardin Frankopan početkom 16. stoljeća. Već 1558. je uništen, a 1592. i potpuno napušten.

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Tržan

Stari grad Tržan (Širingrad, Trojangrad) smjestio se na dominantnom strateškom položaju, 90 metara visokom hrptu brijega s kojega se pruža pogled na

Pročitaj više »

Ključ

Stari grad Ključ je nekada bio utvrđeni grad iznad dubokog kanjona Mrežnice, nedaleko od njezina sutoka s Tounjčicom. U vlasništvu obitelji Frankopan

Pročitaj više »

Tounj

Sjeverno od Ogulina nalazi se još jedan frankopanski grad, Tounj, koji se prvi put spominje 1481. i pripada Stjepanu II. Modruškom Frankopanu.

Pročitaj više »

Oštarije

U srednjem su se vijeku Oštarije zvale Otočec i pripadale su od 12. stoljeća Frankopanima, a nalaze se 6 kilometara udaljene od

Pročitaj više »
Skip to content