Ogulin

Stari grad Ogulin smješten je u samom središtu Ogulina, nad “Đulinim ponorom” rijeke Dobre. Sagradio ga je knez Bernardin Frankopan kao renesansni kaštel, nedugo nakon provale Osmanlija u Modruš. Prvi se put spominje u ispravi iz 1500. koju Bernardin izdaje u Modrušu i kojom utvrđuje granice ogulinskoga posjeda. Ogulinska utvrda veliki je obrambeni kompleks, koji se sastoji od jezgre, te utvrđenog predgrađa u sklopu kojega se nalazi nekoliko kula i kapela sv. Bernardina. Najmonumnetalnija cjelina ogulinske utvrde njegova je jezgra peterokutnog tlocrta, od koje se najbolje sačuvao trokatni palas omeđen dvjema visokim kulama polukružnog tlocrta. Frankopani su bili vlasnici sve do 1553., kada Ogulin postaje dio Vojne krajine i sjedište Ogulinske kapetanije, koja je pod sobom imala šest utvrda: Modruš, Plaški, Svetice (Oštarije), Sveti Juraj, Tounj i Ključ. Pod zaštitom tvrđe razvija se varoš koja je u to vrijeme brojila 37 stanovnika, većinom kmetova. Vuk II. Krsto Frankopan Tržački stanovnike i vojnike Ogulina, zbog njihovih vojničkih zasluga, 1622. oslobodio je od tlake i obaveza prema Frankopanima. Tijekom 19. stoljeća srušena je lađa crkve od koje je ostalo gotičko svetište, a kaštel je dograđen.

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Plaški

Plaški je naselje 25 kilometara jugoistočno od Ogulina.  Povijesno ime Plaški vrlo je rano zapisano u starim hrvatskim ispravama, kao Plas, Plasy,

Pročitaj više »

Tržan

Stari grad Tržan (Širingrad, Trojangrad) smjestio se na dominantnom strateškom položaju, 90 metara visokom hrptu brijega s kojega se pruža pogled na

Pročitaj više »

Ključ

Stari grad Ključ je nekada bio utvrđeni grad iznad dubokog kanjona Mrežnice, nedaleko od njezina sutoka s Tounjčicom. U vlasništvu obitelji Frankopan

Pročitaj više »

Tounj

Sjeverno od Ogulina nalazi se još jedan frankopanski grad, Tounj, koji se prvi put spominje 1481. i pripada Stjepanu II. Modruškom Frankopanu.

Pročitaj više »
Skip to content