Lički Novi

Selo Lički Novi nalazi se južno od Gospića, a ostaci nekadašnje utvrde Novigrad su na brdu Kalaura, iznad crkve sv. Antuna Padovanskog, podignute 1690. godine (Matijević, 2015). U dokumentima se javlja početkom 15. stoljeća kao posjed Ivana Frankopana, a diobom obiteljskog posjeda 1449. zajedno s Ostrvicom, Slunjem i Ledenicama pripao je Dujmu IV., što su potvrdile i kraljevske darovnice izdane 1453. i 1464. godine. Zbog obiteljskih razmirica među Frankopanima grad prelazi u ruke Matiji Korvinu, koji ga daruje Žarku Draživojeviću, poljičkom vojvodi, za ratne zasluge u obrani područja oko rijeke Cetine i Une (oko 1488.). Novigrad je zatim u vlasništvu bana Ivana Karlovića (1509). Osmanlije ga osvajaju 1527. i drže do 1689. da bi ga 1695. i spalili pri pokušaju ponovnog zauzimanja. G. Szabo za utvrdu kaže da je nepravilna peterokutnog oblika s branič-kulom i konakom na koji se naslanja kapelica (Szabo, 1920: 206), a Z. Horvat je  opisuje kao osmansku utvrdu relativno pravilna ovalnog tlocrta s branič-kulom i baterijskom kulom (Horvat, 2013: 454). Ispod grada bilo je podgrađe također opasano zidom kojemu danas nema traga. Prema pseudo‑Glavinićevu opisu iz 1689., podgrad je bio opasan debelim i visokim zidovima i utvrđen s pet kula.

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Donje Pazarište

Na sjeverozapadnom rubu Pazariškog polja, oko Donjega Pazarišta nalazilo se do dolaska Osmanlija mjesto Zažićani ili Zažićno, koje se dijelilo na Donje

Pročitaj više »

Oteš

Oteš (Hoteš) je danas brdo i selo jugoistočno od Aleksinice i južno od Klanca, na području nekadašnje Buške župe. U frankopanskoj diobi

Pročitaj više »

Ostrvica (Lička)

Na brdu iznad sela Ostrvica (Ostrovica Lička), sjeveroistočno od Gospića, nalaze se ostaci srednjovjekovnoga grada Ostrovice. Vjerojatno se tu nalazio i kraljevski

Pročitaj više »

Vrhovine

Nedaleko od Vrhovina, naselja 16 km istočno od Otočca, nalaze se ostaci kasnosrednjovjekovne utvrde, koja se prvi put spominje 1449. kod diobe

Pročitaj više »
Skip to content