Tounj

Sjeverno od Ogulina nalazi se još jedan frankopanski grad, Tounj, koji se prvi put spominje 1481. i pripada Stjepanu II. Modruškom Frankopanu. Spominje se kao Tovunj ili Tovunjska peć. U doba obrane od osmanske najezde zaposjela ga je 1577. krajiška vojska. Tounjska utvrda stoji pod brdom Krpeljem, iznad duboke gudure, nasuprot pećini iz koje izlazi potok Tounjčica. To je bio gradić četvrtasta oblika s jakom glavnom branič-kulom te jednom kvadratnom i jednom potkovičastom kulom, s danas jedva uočljivim segmentima ruševnoga grada.

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Plaški

Plaški je naselje 25 kilometara jugoistočno od Ogulina.  Povijesno ime Plaški vrlo je rano zapisano u starim hrvatskim ispravama, kao Plas, Plasy,

Pročitaj više »

Tržan

Stari grad Tržan (Širingrad, Trojangrad) smjestio se na dominantnom strateškom položaju, 90 metara visokom hrptu brijega s kojega se pruža pogled na

Pročitaj više »

Ključ

Stari grad Ključ je nekada bio utvrđeni grad iznad dubokog kanjona Mrežnice, nedaleko od njezina sutoka s Tounjčicom. U vlasništvu obitelji Frankopan

Pročitaj više »

Oštarije

U srednjem su se vijeku Oštarije zvale Otočec i pripadale su od 12. stoljeća Frankopanima, a nalaze se 6 kilometara udaljene od

Pročitaj više »
Skip to content