Vrbnik

Vrbnik se smjestio na hridi visokoj 49 metara, koja se gotovo okomito ruši u more. U dokumentima se prvi put spominje 1100. u glagoljskoj darovnici slavnog Dragoslava, sačuvanoj u prijepisu iz 1724., a kojom donira crkvu sv. Vida u Dobrinjštini. Od 12. do 15. stoljeća kao utvrđeno naselje Vrbnik je u vlasti krčkih knezova, Frankopana, koji su njime vladali kao nasljedni knezovi i za čije je vladavine imao vlastitu komunalnu upravu. Kao i drugi kašteli, Vrbnik je bio opasan čvrstim zidinama s utvrdom na njegovoj istočnoj strani, a u grad se ulazilo na Vela i Mala vrata (dverca). U prošlosti je Vrbnik bio važno središte glagoljaštva. Godine 1388. dobio je statut pisan glagoljicom (Vrbnički ili Krčki statut). Od 1480. do 1797. Vrbnik je pod upravom Mletačke Republike, čijom propašću dolazi pod austrijsku upravu. Župna crkva sv. Marije, izgrađena u 15./16. stoljeću, vjerojatno na mjestu starije građevine, opremljena je bogatim renesansnim i baroknim inventarom. U njoj je polikromna drvena oltarna pala Gospe od Rožarija, na kojoj su u dnu, kako predaja kaže (neosnovano), prikazani i donatori, Frankopani, Ivan VII. s obitelji. Uz crkvu se nalazi kapela Blažene Djevice od Porođenja (Marija Mala) iz 1505., a u njoj je renesansni poliptih Bogorodice s Djetetom. Prema usmenoj predaji, Frankopani su u Vrbniku imali dvije kuće: Knežev dvor, koji se nalazio na glavnom trgu i na mjestu kojega je podignuta pučka škola koja je bila u funkciji od 1841. do 1973. te Baćin dvor, nazvan po knezu Bartolu VII. Baćinu, kako su se nazivali Nikolini sinovi. Na mjesnom je groblju gotička crkvica sv. Ivana Krstitelja, zaštitnika Vrbnika, iz 14. stoljeća.

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Glavotok

Glavotok, kao frankopansko dobro s ljetnikovcem krčkih knezova Frankopana i malom porodičnom kapelom, poklanja 1468. knez Ivan VII. Frankopan franjevcima trećoredcima i

Pročitaj više »

Košljun

Košljun je otočić u zatvorenoj Puntarskoj dragi, ispred Punta na otoku Krku. Na njemu je u kasnoj antici bila mala utvrda prema

Pročitaj više »

Baška

Ostaci frankopanske srednjovjekovne Baške, koju su 1380. spalili Mlečani, nalaze se na brdu oko groblja i oko prvotne župne crkve sv. Ivana.

Pročitaj više »

Krk

Krk je bio gradsko naselje još u antici, a od 4. stoljeća sjedište je biskupa. Nakon propasti Zapadnoga Rimskog Carstva Krk postaje

Pročitaj više »

Dobrinj

Dobrinj je mjesto u sjeveroistočnome dijelu otoka Krka. Prvi put se spominje 1100. u darovnici slavnoga Dragoslava kojom on daruje crkvu sv.

Pročitaj više »
Skip to content