Donje Pazarište

Na sjeverozapadnom rubu Pazariškog polja, oko Donjega Pazarišta nalazilo se do dolaska Osmanlija mjesto Zažićani ili Zažićno, koje se dijelilo na Donje i Gornje. Potkraj 15. stoljeća jedan dio Zažićana posjedovali su Frankopani, Martin i Juraj, a ostatak su držale plemićke obitelji Draškovići i Gustačići. Draškovići su posjednici bili upravo u Zažićnu Donjem. Na svojem imanju oni su 1489. sazidali crkvu sv. Marije i pored nje samostan reda sv. Pavla (Kloštar), te su ih nadarili dijelovima svojih posjeda. Na ruševinama samostana podignuta je župna crkva sv. Filipa i Jakova (Horvat, 1999: 162). Brdo na kojem su izgrađeni crkva i samostan zvalo se Gradčina (Pavičić, 1962: 52). Pazarište je dobilo ime po srednjovjekovnom Tržiću, koji je dobrim putovima bio povezan i s primorjem i s unutrašnjošću. Cestom preko Velebita spojen je s Bagom, a preko Sv. Jurja sa Senjom (Mataija, 2019: 75). Po njima je išla trgovina i za osmanske vladavine, ali i seoba Bunjevaca u Tržićko polje iz Sv. Jurja, Jablanca i Baga (Pavičić, 1962: 49–53).

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Oteš

Oteš (Hoteš) je danas brdo i selo jugoistočno od Aleksinice i južno od Klanca, na području nekadašnje Buške župe. U frankopanskoj diobi

Pročitaj više »

Ostrvica (Lička)

Na brdu iznad sela Ostrvica (Ostrovica Lička), sjeveroistočno od Gospića, nalaze se ostaci srednjovjekovnoga grada Ostrovice. Vjerojatno se tu nalazio i kraljevski

Pročitaj više »

Vrhovine

Nedaleko od Vrhovina, naselja 16 km istočno od Otočca, nalaze se ostaci kasnosrednjovjekovne utvrde, koja se prvi put spominje 1449. kod diobe

Pročitaj više »

Lapac

Kralj Žigmund založio je 1430. kastrum Laab (Lapac) sa svime što mu pripada knezu Nikoli IV. Frankopanu (Kruhek i Horvat, 2009: 275)

Pročitaj više »
Skip to content