Ključica

U blizini Ključa, sela smještena desetak kilometara zapadno od Drniša, na desnoj strani kanjona Čikole, nalazi se utvrda Ključica (Ključ) najveća od šest srednjovjekovnih utvrda smještenih uz obale rijeka Krke i Čikole. Prvi put se spominje 1333. kao utvrda Nelipića.

Od 1344. do 1396. u njemu je stolovala sporedna grana ove obitelji, koja se često sukobljavala s građanima Šibenika i Mletačkom Republikom. Poslije smrti Ivaniša Nelipića postaje vlasništvo njegove kćeri Katarine i Ivana VI. Frankopana. Nakon iznenadne muževe smrti Katarina Nelipić ga, zajedno sa svim drugim naslijeđenim posjedima, predaje Matku Talovcu. U rukama Osmanlija nalazio se od 1546. do 1648., da bi potom bio napušten.

Utvrda je sagrađena na hrptu s triju strana strmog kamenitog brda, koje se uzdiže iznad rijeke Čikole. To je bila velika utvrda, koja se sastojala od dugačke i uske jezgre s okruglom branič-kulom i višeetažnim palasom, te prostranog ograđenog podgrađa (Zaninović i Gaurin, 2008.).

Lokacija

Galerija

Također bi vas moglo zanimati

Knin

Tvrdi grad Knin srednjovjekovna je i novovjekovna utvrda, koja se pod imenom Gornji grad danas nalazi u sklopu Kninske tvrđave. Prvi se

Pročitaj više »

Zvonigrad

Zvonigrad je utvrda smještena poviše kanjona gornje Zrmanje, iznad naselja Palanka u Zadarskoj županiji, na komunikaciji između Gračaca i Knina. Prema predaji

Pročitaj više »

Vrlika

Utvrdu Prozor, poznatu i kao Grad, na strmoj kamenoj padini Kozjaka, neposredno iznad mjesta Vrlike, sagradio je Ivaniš Nelipić potkraj 14. stoljeća.

Pročitaj više »

Kamičac

Utvrda Kamičac (Kamičak, Utješinovića grad) smještena je na strmom kamenitom brdu koje se gotovo okomito uzdiže iznad lijeve obale kanjona rijeke Krke,

Pročitaj više »

Omiš

Srednjovjekovni Omiš se naziva Olmissium, Almiyssium, a u doba mletačke vlasti Almissa. U srednjem vijeku Omišani su bili poznati gusari. U vrijeme najvećih pohoda na

Pročitaj više »
Skip to content