Vitunj

Vitunj je srednjovjekovna utvrda koja se nalazi na teško pristupačnoj visokoj kamenoj hridi podno Kleka, na vrhu brijega iznad sela Vitunj, osam kilometara sjeverozapadno od Ogulina. Sastojao se od jezgre četvrtastog tlocrta s palasom i branič-kulom, te utvrđenog predgrađa od kojega se najbolje sačuvala polukružna kula. Oko grada je bio zaštitni jarak, a u središnjem dvorištu bunar. Prvi se put spominje 1449. godine, kada je diobom frankopanskih imanja pripao Stjepanu II. Kralj Matija Korvin potvrdio je posjed 1481. i njegovu sinu Bernardinu. Oko 1575. grad je već napušten.

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Plaški

Plaški je naselje 25 kilometara jugoistočno od Ogulina.  Povijesno ime Plaški vrlo je rano zapisano u starim hrvatskim ispravama, kao Plas, Plasy,

Pročitaj više »

Tržan

Stari grad Tržan (Širingrad, Trojangrad) smjestio se na dominantnom strateškom položaju, 90 metara visokom hrptu brijega s kojega se pruža pogled na

Pročitaj više »

Ključ

Stari grad Ključ je nekada bio utvrđeni grad iznad dubokog kanjona Mrežnice, nedaleko od njezina sutoka s Tounjčicom. U vlasništvu obitelji Frankopan

Pročitaj više »

Tounj

Sjeverno od Ogulina nalazi se još jedan frankopanski grad, Tounj, koji se prvi put spominje 1481. i pripada Stjepanu II. Modruškom Frankopanu.

Pročitaj više »
Skip to content