Brod Moravice

Naselje se prvi put spominje 1260. godine u, vjerojatno krivotvorenoj, ispravi Bele IV. Župa u Brod Moravicama najstarija je na području frankopanske gospoštije Brod, a osnovana je još u 14. stoljeću. U središtu naselja nalazi se crkva sv. Nikole, jedan od najstarijih sakralnih objekata u Gorskom kotaru. Na natpisu iznad vrata spominje se kao godina gradnje crkve 1434. te godina pregradnje 1834. Od te, ranije crkve nije ostalo nikakvih materijalnih ostataka, već samo lokacija na kojoj je podignuta nova crkva. Kamena kula Turanj Turn, na jugoistočnoj strani crkvene građevine, najvažnije je povijesno obilježje, a dao ga je izgraditi potkraj 16. stoljeća knez Zrinski za obranu područja od Osmanlija. Kula je sazidana od kamenih blokova, imala je tri etaže s puškarnicama i pokretnim drvenim stubama. U 19. stoljeću kula je preuređena u zvonik.

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Gomirje

Gomirje je selo u Gorskom kotaru 7 kilometara južno od Vrbovskoga. Prvi se put spominje 1461. uz ime župnika Marka Grebčića. Mjesto

Pročitaj više »

Čabar

O Čabru do 17. stoljeća nema gotovo nikakvih podata­ka. Utemeljiteljem Čabra smatra se hrvatski ban Petar Zrinski u čije je vrijeme, 1651.

Pročitaj više »
Skip to content