Kamensko

Kamensko se prvi put spominje 1263., kada ga darovnicom Bela IV. dodjeljuje Hvalu od Gorice, koji umire bez nasljednika. U vlasništvu knezova Krčkih je od 1369. Pavlinski samostan s crkvom Bl. Dj. Marije Snježne u Kamenskom osnovala je 1404. kao svoju zadužbinu grofica Katarina Carrara, udovica kneza Stjepana I. (II.) Krčkog. U taj su se samostan, najvjerojatnije prije 1448., preselili i pavlini iz obližnjega Sv. Petra na Zlatu u Petrovoj gori, a do formalnoga spajanja došlo je 1451. U to je vrijeme samostan jedan od najbogatijih u Hrvatskoj. Nakon pada Dubice (1538), zbog sve češćih napada Osmanlija, pavlini 1570. napuštaju Kamensko i sele se u samostan Svetice kod Ozlja. Samostan u Kamenskom, koji je devastiran smještajem vojne posade i odnošenjem kamena za gradnju Karlovačke tvrđe, daju u zalog grofu Auerspergu. Nakon više od stotinu godina, kada je minula opasnost od Osmanlija, pavlini se vraćaju 1684. u Kamensko. Dotrajao samostan oštetio je jak potres 1699. pa pavlini za smještaj redovnika grade manje drveno zdanje. Velika obnova i barokizacija crkve uslijedila je od 1740. do 1750., a samostana od 1749. do 1767. (Perkić, 2010: 232). Tada je crkva opremljena bogatim baroknim inventarom, a oslik je izradio pavlin Gabrijel Taller. I u 19. stoljeću crkva je oslikavana, i to rukom karlovačkoga slikara Fridrika Hamelića, inače učitelja poznatoga Vjekoslava Karasa. Odlukom cara reformatora Josipa II. red se ukida 1786., a crkva 1789. postaje župna crkva i sjedište župe. Crkvom i samostanskim kompleksom upravljaju svećenici zagrebačke nadbiskupije sve do dolaska redovnika iz Poljske, koji obnavljaju pavlinski red (1973). Zbog ratnih zbivanja u Domovinskom ratu pavlini ponovno napuštaju Kamensko (1991), a crkva i samostan pretrpjeli su teška oštećenja. Nakon višegodišnjih i sveobuhvatnih konzervatorsko‑restauratorskih zahvata na arhitektonskom sklopu i sakralnom inventaru pavlinski samostan zasjao je u punom sjaju i postao omiljeno izletničko mjesto koje spaja stoljetnu duhovnu i kulturnu baštinu s ljepotom umirujućeg okoliša.

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Letovanić

Unutar posjeda Gora, koji su Frankopani kupili 1514., nalaze se i naselja Letovanić, gdje podižu kaštel te Žažina i Miholje, koje daju

Pročitaj više »

Jastrebarsko

Jastrebarsko (Jaska) u Pokuplju, u Zagrebačkoj županiji, zajedno s Lipovcem, Kostajnicom i Komogovinom u miraz svome mužu Martinu IV. Frankopanu (1416–1479) donijela

Pročitaj više »

Ozalj

Ozalj je srednjovjekovni utvrđeni grad na stijeni iznad Kupe, 17 kilometara sjeverozapadno od Karlovca. Podignut je na mjestu prapovijesne gradine i rimske

Pročitaj više »

Dubovac

Stari grad Dubovac smješten je na brijegu iznad Karlovca. To je renesansni kaštel, sagrađen na mjestu srednjovjekovnog grada od kojeg su se

Pročitaj više »

Ribnik

Ribniku na Kupi najprije su vlasnici knezovi Gorički, a potom Babonići, koji i podižu Ribnik. Izgubivši naklonost kralja Karla I. Anžuvinca, Babonići

Pročitaj više »
Skip to content