Impresum

100 frankopanskih gradova
Virtualni povijesni vodič po frankopanskim posjedima u Hrvatskoj

Biblioteka
Baština u džepu 1 – virtualni vodič

Izdavači
Primorsko-goranska županija
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Za izdavače
Zlatko Komadina
Nikolina Radić Štivić

Autorica teksta i urednica vodiča
Margita Cvijetinović

Lektura
Mihaela Matešić

Recenzija
Marijan Bradanović
Krešimir Regan
Marina Vicelja Matijašić

Web priprema i dizajn
Digital Experience, Rijeka

Fotografije
Azimut d.o.o., Lada Bobinac, Svebor Boljevac, Margita Cvijetinović, Darna, Petar Fabijan, Jennifer Graf, Viktor Hreljanović, Andrej Janeš, Robert Klarić, Tatjana Kolak, Damir Krizmanić, Ivan Kuznetsov, Dalibor Lovrić, MattCro15, Photonet, Dario Racane, Krešimir Regan, Denis Stošić, Goran Šafarek, Luka Tabak, Goran Tomljenović, 360 Provideo

Fototeke i digitalne baze fotografija
Arhiv Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zagreb, Arheološki muzej Istre, Pula, Državni arhiv Rijeka, Fotoarhiva Egona Hreljanovića, Franjevački samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije Košljun, Gradski muzej Karlovac, Hrvatski državni arhiv Zagreb, Hrvatski leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Hrvatski povijesni muzej, Ministarstvo kulture i medija RH – Fototeka kulturne baštine, Muzej Cetinske krajine Sinj, Muzej grada Crikvenice, Muzej grada Karlovca, Muzej Like Gospić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb, Nacionalni park Krka, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Primorsko-goranska županija, TZO Baška, TZO Dobrinj, TZO Karlobag, TZ Rijeka, TZO Vrbnik, TZ Zagrebačke županije, https://www.dreamstime.com, https://commons.wikimedia.org, https://flickr.com

Stručna suradnica
Lada Bobinac

 

Virtualni vodič je nastao u sklopu obilježavanja 350-godišnjice pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana i završetaka projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana kojeg je provela Primorsko-goranska županija.

 

Virtualni vodič 100 frankopanskih gradova ostvaren je sredstvima  Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije.

Skip to content