O virtualnom vodiču i publikaciji

Virtualni vodič je online-inačica publikacije 100 frankopanskih gradova koju je, uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije, u studenom 2021. objavio Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka te je dostupan na muzejskim stranicama i u pdf-obliku. Vodič po prvi put donosi, na osnovi dostupnih podataka, cjelovit popis frankopanskih posjeda i predstavlja sve (ili gotovo sve) gradove i utvrde u Hrvatskoj koje su Frankopani podigli ili su im duže ili kraće vrijeme bili vlasnici. Popis je popraćen osnovnim informacijama o Frankopanima, posjedima i području rasprostiranja za koje smo držali da bi u nekom obilasku (mentalnom ili fizičkom) mogli biti od koristi. Iako namijenjen svima, on je prvenstveno tematski vodič za ljubitelje povijesti, starih gradova, utvrda i Frankopana, a u pojedinim slučajevima i ekstremnih sportova. Radi lakšega snalaženja, u kreiranju itinerara našega hodočašća poslužili smo se užim povijesno-zemljopisnim cjelinama i lokalno prepoznatljivim regijama čiji je obilazak, uz priložene pregledne karte, moguće planirati kao jednodnevne ili višednevne izlete. Imena članova obitelji knezova Krčkih / Frankopana i njihovi međusobni odnosi donose se prema, još uvijek najvećem autoritetu, Vjekoslavu Klaiću i temeljnom djelu Krčki knezovi Frankopani (1901), dok su kao izvor osnovnih informacija o posjedima i područjima korištena online‑izdanja Hrvatske enciklopedije (https://www.enciklopedija.hr/) i Hrvatskoga biografskog leksikona (https://hbl.lzmk.hr/). Svaki lokalitet definiran je GPS pozicijom, ilustriran fotografijom trenutnoga, a ako je moguće i ilustracijom povijesnoga stanja, odnosno rekonstrukcijom, nacrtom ili prikazom položaja na onovremenoj zemljopisnoj karti.

Skip to content