Dabar

Dabar je selo udaljeno 23 kilometra istočno od Otočca. Iznad sela, na brdu Vučjak, postoje ruševine frankopanske utvrde, prozvane Sokolić. To je bila manja utvrda pravokutna tlocrta s četiri ugaone okrugle kule. Nekad je utvrda zvana Dabar i pripadala je Gackoj župi. Dabar se prvi put spominje 1449. kod podjele frankopanske imovine. Tom je prigodom knez Žigmund Frankopan dobio gradove (utvrde): Otočac, Prozor, Dabar i Vrhovine. Kako je Žigmund (umire 1466.) imao samo dvije kćeri, nakon njegove smrti Dabar je zauzeo njegov brat Martin (umire 1479.), a konačno je pripao Matijašu Korvinu te je uključen u obrambeni sustav Senjske kapetanije. Kad su osmanske snage zauzele Krbavu i južnu Liku, Dabar je popravljen i jače utvrđen. Nakon što je prestala opasnost od Osmanlija, utvrda se prestala održavati te je ubrzano propadala. Zato se već 1773. u službenom iskazu starih tvrđa spominje Dabar kao posve propali grad.

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Donje Pazarište

Na sjeverozapadnom rubu Pazariškog polja, oko Donjega Pazarišta nalazilo se do dolaska Osmanlija mjesto Zažićani ili Zažićno, koje se dijelilo na Donje

Pročitaj više »

Oteš

Oteš (Hoteš) je danas brdo i selo jugoistočno od Aleksinice i južno od Klanca, na području nekadašnje Buške župe. U frankopanskoj diobi

Pročitaj više »

Ostrvica (Lička)

Na brdu iznad sela Ostrvica (Ostrovica Lička), sjeveroistočno od Gospića, nalaze se ostaci srednjovjekovnoga grada Ostrovice. Vjerojatno se tu nalazio i kraljevski

Pročitaj više »

Vrhovine

Nedaleko od Vrhovina, naselja 16 km istočno od Otočca, nalaze se ostaci kasnosrednjovjekovne utvrde, koja se prvi put spominje 1449. kod diobe

Pročitaj više »
Skip to content