Lička Jesenica

Lička Jesenica (Ieseniza, Jesenka) spominje se u Modruškom urbaru iz 1486. godine. Diobom frankopanskih imanja 1449. dolazi u posjed hrvatskog bana Stjepana II. Frankopana, potom njegova sina Bernardina, pa praunuka Stjepana III., da bi naposljetku pripala Nikoli Zrinskom, mužu Katarine Frankopan. Kako je rijeka Jesenica, na kojoj je naselje smješteno, obilovala dobrom ribom, Frankopani su ondje imali posebnog ribara i ptičara koji su ih obilato opskrbljivali. Frankopanski renesansni kaštel podignut je tek 1544. na blagom uzvišenju ispod brda Borik te je štitio prijelaz preko rijeke Jesenice. Utvrda je s triju strana bila zaštićena rijekom. Već 1588. ondje je smještena krajiška posada s oko 40 ljudi. Iako su je Osmanlije u više navrata zauzimali, nikad se nisu u njoj duže zadržali. Utvrda je obnovljena 1642., a nakon odlaska krajiške posade sve do 1924. u njoj se nalazila škola.

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Donje Pazarište

Na sjeverozapadnom rubu Pazariškog polja, oko Donjega Pazarišta nalazilo se do dolaska Osmanlija mjesto Zažićani ili Zažićno, koje se dijelilo na Donje

Pročitaj više »

Oteš

Oteš (Hoteš) je danas brdo i selo jugoistočno od Aleksinice i južno od Klanca, na području nekadašnje Buške župe. U frankopanskoj diobi

Pročitaj više »

Ostrvica (Lička)

Na brdu iznad sela Ostrvica (Ostrovica Lička), sjeveroistočno od Gospića, nalaze se ostaci srednjovjekovnoga grada Ostrovice. Vjerojatno se tu nalazio i kraljevski

Pročitaj više »

Vrhovine

Nedaleko od Vrhovina, naselja 16 km istočno od Otočca, nalaze se ostaci kasnosrednjovjekovne utvrde, koja se prvi put spominje 1449. kod diobe

Pročitaj više »
Skip to content