Omišalj

Omišalj je grad i luka na sjeverozapadnoj obali otoka Krka. Stari dio grada leži na uzvisini iznad duboko uvučene uvale. Na mjestu prapovijesne gradine nastalo je u srednjem vijeku naselje, koje se prvi put spominje 1153. kao Castrum Musculum (Castelmuschio). Dolaskom Hrvata nastao je gradić Omišal, koji je zajedno s pripadajućim naseljima činio općinu, komun. U srednjem vijeku Omišalj je bio jedno od frankopanskih trgovišta i kastruma na otoku Krku. Tijekom 12. i 13. stoljeća utvrda krčkih knezova nalazila se ispod grada na lokaciji Fortičina ili Gradec. U doba knezova Ivana i Nikole Frankopana učvršćuje se kaštel smješten na samom ulazu u Omišalj, a u drugoj polovici 15. stoljeća na južnom ulazu u grad izgrađena je i branič-kula, turan, kešte (1476) o čemu govori i natpis uzidan u južni zid župnog stana. U 19. stoljeću kaštel je srušen, a na njegovim je ruševinama 1885. izgrađena škola. Početkom 20. stoljeća i kula je uklopljena u kompleks zgrada, a na Frankopane podsjeća jedino šterna ispred današnje Općine. Župna crkva Uznesenja Marijina, Stomorina, trobrodna je romanička bazilika koja se spominje oko 1180. (Bolonić i Žic Rokov, 2002: 444), odnosno 1213. (Črnjar, 2005: 233). U crkvi se ističe velika reljefna drvorezbarena i polikromirana pala glavnog oltara, djelo nepoznatog autora iz 1565., u koju je inkorporiran ranorenesansni drvorezbareni poliptih. U apsidi bočne lađe nalazi se poliptih sv. Ivana Evanđelista (oko 1410.), čiji se slikani dijelovi pripisuju mletačkom slikaru Jacobellu del Fiore. Na pročelju crkve je prozorska rozeta ispod koje je glagoljski natpis koji kaže da je to djelo majstora Sinoge učinjeno 1405. godine. Zvonik je odvojen od crkve, a gradili su ga domaći majstori, Pere iz Omišlja i Vid iz Kotora (1533/36). Od sakralnih spomenika u gradu se još nalazi i gotička kapela sv. Jelene iz 1458. godine, romanička kapela sv. Antuna Padovanskoga s predvorjem iz 18. stoljeća te crkva sv. Ivana iz 1442. godine. Obližnja benediktinska opatija sv. Nikole (13. – 16. st.) bila je sve do ukidanja središte pismenosti i glagoljaštva. Od 1480. do kraja 18. stoljeća Omišalj, kao i cijeli Krk, nalazio se pod vlašću Mletačke Republike.

Lokacija

Galerija

Istražite u blizini

Glavotok

Glavotok, kao frankopansko dobro s ljetnikovcem krčkih knezova Frankopana i malom porodičnom kapelom, poklanja 1468. knez Ivan VII. Frankopan franjevcima trećoredcima i

Pročitaj više »

Košljun

Košljun je otočić u zatvorenoj Puntarskoj dragi, ispred Punta na otoku Krku. Na njemu je u kasnoj antici bila mala utvrda prema

Pročitaj više »

Vrbnik

Vrbnik se smjestio na hridi visokoj 49 metara, koja se gotovo okomito ruši u more. U dokumentima se prvi put spominje 1100.

Pročitaj više »

Baška

Ostaci frankopanske srednjovjekovne Baške, koju su 1380. spalili Mlečani, nalaze se na brdu oko groblja i oko prvotne župne crkve sv. Ivana.

Pročitaj više »

Krk

Krk je bio gradsko naselje još u antici, a od 4. stoljeća sjedište je biskupa. Nakon propasti Zapadnoga Rimskog Carstva Krk postaje

Pročitaj više »
Skip to content