Po Žumberačkom i Samoborskom gorju

Kako je Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje prepun sadržaja pri čijem obilasku nam ni u kom slučaju ne mogu pomoći motorizirana sredstva već se prvenstveno moramo osloniti na vlastite snage, izdvojili smo ga kao zasebnu cjelinu. Park prirode obuhvaća izdvojeno brdsko područje Žumberačkoga i Samoborskoga gorja i nalazi se tridesetak kilometara jugozapadno od Zagreba. Žumberačko gorje više je i zapadnije, a ujedno čini i prirodnu granicu Hrvatske sa Slovenijom. Najviši vrh je Sv. Gera (1178 m). Samoborsko gorje je niže i pitomije, s najvišim vrhom Japetićem (880 m). Zahvaljujući bogatstvu flore i faune te mnogim rijetkim i zaštićenim vrstama biljaka i životinja područje je proglašeno parkom prirode. Kako je područje gorja naseljeno još od pretpovijesnih razdoblja, posjetiteljima parka dostupni su, osim uživanja u prirodi i brojnim pješačkim i planinarskim stazama, i brojni drugi sadržaji.

Ostaci najranijih kultura predstavljeni su edukativnim stazama Arheološkoga parka (lokaliteti Budinjak i Bratelji), a kultura i način života interpretacijskim točkama (mlinovi, sakralni objekti) i etno-zbirkama. Osobito je zanimljiv Žumberački uskočki muzej u Stojdragi, koji čuva sjećanje na skoro petstoljetnu tradiciju života uskoka koji su doseljeni kao vojska Vojne krajine u doba cara i kralja Ferinanda I. Habsburškog 1530. godine. Ljepotu srednjovjekovnih gradova otkrivate sami. To su Tuščak, Žumberak i s Frankopanima povezani Okić, Samobor i Lipovac te Slavetić podno Žumberačkoga gorja.

Skip to content