Po ogulinskom kraju

Ogulinski, potkapelski kraj dio je Karlovačke županije, prijelazno područje između Gorske i Panonske Hrvatske. Sjeverni dio (Ogulin, Tounj) kulturološki je bliži goranskomu, a južni dio (Josipdol, Plaški, Saborsko) ličkomu miljeu, ali ga u ovome vodiču promatramo kao izdvojenu cjelinu, kako danas upravno i funkcionira. Obuhvaća prostor Ogulinsko-plaščanske udoline, na čijim su se izdvojenim humcima razvili srednjovjekovni gradovi. To je matično područje Modruške županije, koja je obuhvaćala sav prostor sjeverno i istočno od Male i Velike Kapele, na jugu do Plitvičkih jezera i uz tokove Korane, Mrežnice i Dobre do Kupe. Hrvatsko-ugarski kralj Bela III. je 1193. Modrušku županiju kao nasljedno leno darovao krčkomu knezu Bartolu II., što je poslije potvrdio i Bela IV. Premda pojedini povjesničari smatraju tu darovnicu krivotvorinom iz kasnijega razdoblja, ne isključuju točnost njezina sadržaja. Grad Tržan feudalno je i kulturno središte Frankopana sve do poraza u Krbavskoj bitki 1493., kada su ga spalile Osmanlije. Ostaci frankopanskih utvrda nalaze se i u Vitunju, Ogulinu, Oštarijama, Otoku Oštarijskom, Tounju i Plaškom.

Skip to content