Uz Pokuplje

Pokupljem se naziva područje široke ravnice i niskih brežuljaka uz tok rijeke Kupe te njezinih pritoka Mrežnice i Dobre u središnjoj Hrvatskoj. Sastoji se od gornjeg i donjeg Pokuplja. Gornje Pokuplje ili međuriječje je prostor između gornje Kupe, donje Dobre i Mrežnice, odnosno jugozapadni rub Panonske nizine, koji graniči s Gorskim kotarom na jugu, Slovenijom na zapadu i Kordunom na istoku. Donje Pokuplje je područje od grada Ozlja do grada Petrinje uz tok rijeke Kupe. Obično se Pokupljem u užem smislu naziva upravo područje široke Pokupske ravnice, koja se proteže od Karlovca do Siska, odnosno do ušća Kupe u Savu. Zahvaljujući povoljnom položaju i bogatstvu vode to je područje bogato kulturnopovijesnim nasljeđem (prapovijest, antika, srednji vijek). Tijekom srednjega vijeka obuhvaćalo je područja Goričke, Gorske i Sisačke župe, na kojima se razvijaju brojna feudalna vlastelinstva i trgovišta (Ozalj, Dubovac, Topusko, Hrastovica, Petrinja, Sisak, Ribnica, Gora), koja su u prošlosti često mijenjala svoje gospodare. Zbog osmanskih provala u Pokuplju su u 16. stoljeću bile podignute mnoge utvrde te je formirano područje Pokupske krajine, iz koje se poslije razvila Banska krajina. Starosjedilačko je stanovništvo počelo napuštati taj prostor, preselivši se dijelom i izvan hrvatskih granica (Gradišće u Austriji), a na njihova je područja naseljeno vlaško stanovništvo, koje je branilo granicu.

Nakon Karlovačkoga mira 1699. cijeli je prostor između Kupe, Une i Save bio uključen u sastav Vojne krajine. Gospodarski razvoj toga područja napredovao je tijekom 19. stoljeća jačanjem plovidbe Kupom od Siska do Karlovca. Najznačajnija je bila trgovina drvom, žitom, šljunkom i pijeskom.

Uz Pokuplje

Letovanić

Unutar posjeda Gora, koji su Frankopani kupili 1514., nalaze se i naselja Letovanić, gdje podižu kaštel te Žažina i Miholje, koje daju na upravljanje vazalima.

Doznaj više »
Uz Pokuplje

Jastrebarsko

Jastrebarsko (Jaska) u Pokuplju, u Zagrebačkoj županiji, zajedno s Lipovcem, Kostajnicom i Komogovinom u miraz svome mužu Martinu IV. Frankopanu (1416–1479) donijela je 1442. Jelena,

Doznaj više »
Uz Pokuplje

Ozalj

Ozalj je srednjovjekovni utvrđeni grad na stijeni iznad Kupe, 17 kilometara sjeverozapadno od Karlovca. Podignut je na mjestu prapovijesne gradine i rimske utvrde. Grad se

Doznaj više »
Uz Pokuplje

Dubovac

Stari grad Dubovac smješten je na brijegu iznad Karlovca. To je renesansni kaštel, sagrađen na mjestu srednjovjekovnog grada od kojeg su se u dvorištu očuvali

Doznaj više »
Uz Pokuplje

Ribnik

Ribniku na Kupi najprije su vlasnici knezovi Gorički, a potom Babonići, koji i podižu Ribnik. Izgubivši naklonost kralja Karla I. Anžuvinca, Babonići gube bansku čast

Doznaj više »
Uz Pokuplje

Zvečaj

Zvečaj je srednjovjekovni grad na uzvisini iznad Mrežnice iznad mjesta Donji Zvečaj. Prvotni su gospodari Zvečajski, potom Frankopani Ozaljski. Iza Stjepanove smrti Zvečaj su dobili

Doznaj više »
Uz Pokuplje

Lipa na Dobri

Današnje mjesto Lipa broji 350 stanovnika i pripada Općini Generalski Stol. Udaljeno je od Zvečaja 4 kilometra, a od autoceste Rijeka–Zagreb (izlaz Bosiljevo) 10 kilometara.

Doznaj više »
Uz Pokuplje

Kamensko

Kamensko se prvi put spominje 1263., kada ga darovnicom Bela IV. dodjeljuje Hvalu od Gorice, koji umire bez nasljednika. U vlasništvu knezova Krčkih je od

Doznaj više »
Uz Pokuplje

Novigrad

Na desnoj obali Dobre, 9 kilometara jugozapadno od Karlovca, smjestio se stari grad Novigrad na Dobri. Prvi se put spominje 1558. u procjeni imanja Stjepana

Doznaj više »
Uz Pokuplje

Bosiljevo

Bosiljevo je selo 29 kilometara jugozapadno od Karlovca. Prvi se put spominje 1334. Nakon diobe frankopanskih dobara u vlasti je tržačke grane obitelji sve do

Doznaj više »
Skip to content