Rijeka i Vinodol

Iako danas pod pojmom Vinodol podrazumijevamo prvenstveno područje Vinodolske doline s pripadajućom obalom, u srednjem je vijeku vinodolska župa zauzimala veći teritorij i prostirala se od Grobničkog polja do uvale Žrnovnice. Prvi se put spominje u 12. stoljeću u Ljetopisu popa Dukljanina. U 13. stoljeću Vinodol je feudalni posjed koji ugarski kralj Andrija II. daruje krčkom knezu Vidu II., a od 1251. Vinodol je nasljedni posjed knezova Krčkih, što je imalo iznimnu važnost jer su preko Vinodola bila povezana frankopanska imanja na Krku s onima u unutrašnjosti. Nakon gubitka otoka Krka i Senja, Vinodol je bio jedini frankopanski izlaz na more, te su ga uvijek isticali kao svoj izvorni posjed. U Novom Vinodolskom donesen je najraniji hrvatski pravni dokument – Vinodolski zakon (1288), a donijeli su ga predstavnici devet vinodolskih općina (Novigrad, Ledenice, Bribir, Grižane, Drivenik, Hreljin, Bakar, Trsat i Grobnik) u prisutnosti kneza Leonarda Frankopana. Od 1577. vlasnici svih vinodolskih posjeda su Zrinski. Tržačka loza Frankopana uspjela je 1580. od Zrinskih preuzeti najjužniji dio Vinodola s gradom Novim, preko čije su luke izvozili drvo, a solju opskrbljivali svoje kopneno zaleđe. U vrijeme Zrinskih, zbog razvoja trgovine i prometa s unutrašnjosti, Vinodol doživljava snažniji gospodarski razvoj. Zapljenom dobara Zrinskih i Frankopana, nakon propasti Urote 1671., Vinodol je pripao habsburškoj kruni.

Rijeka nije bila dio Vinodola niti Hrvatsko-Ugarskoga Kraljevstva, ali se jedno kratko vrijeme, kao zalog Devinaca, nalazila u posjedu Frankopana, pa ćemo obilazak kopnenog dijela frankopanske državine započeti u upravnom, gospodarskom i kulturnom središtu Primorsko‑goranske županije.

Rijeka i Vinodol

Ledenice

Ledenice su mjesto sjeveroistočno od Novog Vinodolskog, smješteno na staroj cesti koja spaja Trsat i Senj. Iznad sadašnjega sela, koje zovu i Polje, na brdu,

Doznaj više »
Rijeka i Vinodol

Novi Vinodolski

Srednjovjekovni zapisi potvrđuju da je Novi Vinodolski bio političko i kulturno središte nekadašnje Vinodolske knežije. Utvrđeno gradsko naselje razvilo se oko frankopanskoga kaštela, izgrađenog sredinom

Doznaj više »
Rijeka i Vinodol

Crikvenica

Utemeljiteljem današnje Crikvenice smatra se knez Nikola IV. Frankopan, koji je 14. kolovoza 1412. potpisao darovnicu u svojem gradu Modrušu kojom je dozvolio gradnju samostana

Doznaj više »
Rijeka i Vinodol

Bribir

Bribir kao jedan od devet vinodolskih gradova dijeli sudbinu svih frankopanskih posjeda. Zbog ženidbenih ugovora i nesloge jedno je vrijeme u posjedu grofova Celjskih i

Doznaj više »
Rijeka i Vinodol

Grižane

Grižane, mjesto u Vinodolu, u srednjem je vijeku jedan od gradova Vinodolske gospoštije. Posjed je krčkih knezova Frankopana od 1225. Prvi put spominje se 1288.

Doznaj više »
Rijeka i Vinodol

Badanj

Badanj je izgrađen još u razdoblju kasne antike na komunikaciji koja povezuje Vinodol s morem, nasuprot starom gradu Kotoru, kako bi kontrolirao i branio pristup

Doznaj više »
Rijeka i Vinodol

Drivenik

Drivenik je selo u Vinodolu. Na vrhu brijega nalazi se stariji dio sela, kojeg čine ostaci nekadašnjeg utvrđenog naselja sa crkvom i renesansnim kaštelom, podignutim

Doznaj više »
Rijeka i Vinodol

Kraljevica

Područje današnjega grada u srednjem je vijeku pripadalo Vinodolskoj župi, odnosno od 1225. Frankopanima. Naselje se znatnije razvilo tek u 15. stoljeću, kada se 1443.

Doznaj više »
Rijeka i Vinodol

Hreljin

Danas sačuvane ruševine utvrđenoga naselja s kaštelom na obroncima brijega iznad Bakarca ostaci su srednjovjekovnoga Hreljina, jednog od devet frankopanskih kaštela, potpisnika Vinodolskog zakona. U

Doznaj više »
Rijeka i Vinodol

Sršćica

Prema tradiciji, ulaz u Bakarski zaljev u srednjem se vijeku zatvarao lancima, a u uvali Sršćica nekoć se nalazila frankopanska utvrda. Te tvrdnje morat će

Doznaj više »
Rijeka i Vinodol

Bakar

U srednjem vijeku Bakar je u sklopu Vinodola, od 1225. frankopanski posjed. Kao potpisnici Vinodolskog zakona iz Bakra se navode plovan Krstiha, pop Grubina, satnik

Doznaj više »
Rijeka i Vinodol

Grobnik

Grobnik je utvrđeni grad na vrhu brijega iznad Grobničkog polja i kanjona Rječine. Zahvaljujući povoljnom položaju naseljenost Grobnika može se pratiti kroz sva povijesna razdoblja.

Doznaj više »
Skip to content