Po ogulinskom kraju

Ogulinski, potkapelski kraj dio je Karlovačke županije, prijelazno područje između Gorske i Panonske Hrvatske. Sjeverni dio (Ogulin, Tounj) kulturološki je bliži goranskomu, a južni dio (Josipdol, Plaški, Saborsko) ličkomu miljeu, ali ga u ovome vodiču promatramo kao izdvojenu cjelinu, kako danas upravno i funkcionira. Obuhvaća prostor Ogulinsko-plaščanske udoline, na čijim su se izdvojenim humcima razvili srednjovjekovni gradovi. To je matično područje Modruške županije, koja je obuhvaćala sav prostor sjeverno i istočno od Male i Velike Kapele, na jugu do Plitvičkih jezera i uz tokove Korane, Mrežnice i Dobre do Kupe. Hrvatsko-ugarski kralj Bela III. je 1193. Modrušku županiju kao nasljedno leno darovao krčkomu knezu Bartolu II., što je poslije potvrdio i Bela IV. Premda pojedini povjesničari smatraju tu darovnicu krivotvorinom iz kasnijega razdoblja, ne isključuju točnost njezina sadržaja. Grad Tržan feudalno je i kulturno središte Frankopana sve do poraza u Krbavskoj bitki 1493., kada su ga spalile Osmanlije. Ostaci frankopanskih utvrda nalaze se i u Vitunju, Ogulinu, Oštarijama, Otoku Oštarijskom, Tounju i Plaškom.

Po ogulinskom kraju

Plaški

Plaški je naselje 25 kilometara jugoistočno od Ogulina.  Povijesno ime Plaški vrlo je rano zapisano u starim hrvatskim ispravama, kao Plas, Plasy, Plazy, što znači

Doznaj više »
Po ogulinskom kraju

Tržan

Stari grad Tržan (Širingrad, Trojangrad) smjestio se na dominantnom strateškom položaju, 90 metara visokom hrptu brijega s kojega se pruža pogled na prometnicu koja spaja

Doznaj više »
Po ogulinskom kraju

Ključ

Stari grad Ključ je nekada bio utvrđeni grad iznad dubokog kanjona Mrežnice, nedaleko od njezina sutoka s Tounjčicom. U vlasništvu obitelji Frankopan je početkom 16.

Doznaj više »
Po ogulinskom kraju

Tounj

Sjeverno od Ogulina nalazi se još jedan frankopanski grad, Tounj, koji se prvi put spominje 1481. i pripada Stjepanu II. Modruškom Frankopanu. Spominje se kao

Doznaj više »
Po ogulinskom kraju

Otok Oštarijski

Dokumenti bilježe manji frankopanski kaštel i u Otoku nedaleko od Oštarija. U doba osmanskih osvajanja, u bijegu pred Osmanlijama, na Otok Oštarijski prebjeglo je i

Doznaj više »
Po ogulinskom kraju

Oštarije

U srednjem su se vijeku Oštarije zvale Otočec i pripadale su od 12. stoljeća Frankopanima, a nalaze se 6 kilometara udaljene od Ogulina. Martin IV.

Doznaj više »
Po ogulinskom kraju

Ogulin

Stari grad Ogulin smješten je u samom središtu Ogulina, nad “Đulinim ponorom” rijeke Dobre. Sagradio ga je knez Bernardin Frankopan kao renesansni kaštel, nedugo nakon

Doznaj više »
Po ogulinskom kraju

Vitunj

Vitunj je srednjovjekovna utvrda koja se nalazi na teško pristupačnoj visokoj kamenoj hridi podno Kleka, na vrhu brijega iznad sela Vitunj, osam kilometara sjeverozapadno od

Doznaj više »
Skip to content